برداشت قصیل جو

برداشت محصول قصیل

برداشت محصول قصیل جو از مزارع کشاورزی شرکت شریف آباد 

به گزارش روابط عمومی مقدار برداشت 8097070 کیلوگرم قصیل جو از 282 هکتارزمینهای بخش کشاورزی شرکت شریف آباد انجام شد.
مهندس فرید شیرزاد مدیر بخش کشاورزی شرکت گفت: شرکت کشت و صنعت شریف آباد توانست با بهره گیری از روشهای به روز صنعت کشاورزی همراه با دانش و تجربه متخصصان خود بهترین راندمان برداشت  در این زمینه را به خود اختصاص داد. 

1402/03/08

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید