تولید شیر در کشت و صنعت شریف آباد 20 درصد افزایش می یابد.

 

تولید شیر در کشت و صنعت شریف آباد 20 درصد افزایش می یابد.

بهای تمام شده محصولات کشت وصنعت شریف آباد 40 درصد کم می شود.

کشت و صنعت شریف آباد وارد تولید محصولات نهایی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت کشت وصنعت شریف آباد، ازافزایش 20 درصدی شیر تولیدی دراین شرکت درسالجاری خبرداد و گفت که این اتفاق مهم درسایه افزایش تعداد گاو شیری دوشا از3 هزارو 600 راس به 4200 راس درسالجاری تحقق رخ خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت شریف آباد،رسول رئیس جعفری برنامه دوم و مهم شرکت در سالجاری را خرید نهاده های تولید ازکشاورزان با هدف حذف واسطه ها تا پایان تابستان امسال برشمرد و توضیح داد که با این اقدام درشرایط تورمی فعلی،دستکم بهای تمام شده نهاده های دامی نسبت به خرید از بازار آزاد 40 درصد کاهش خواهد یافت که همین امردرافزایش سود دهی شرکت نیزتاثیر مهمی دارد.

وی،افزود که درحوزه تولیدمحصولات لبنی هم برنامه افزایش تولید و رشد ظرفیت درکارخانه رابتا در دستورکاربوده که براین اساس، فرآوری محصولات لبنی کارخانه رابتا با افزایش دوبرابری از25 تن شیردرروز به 45 تن شیر در روز افزایش خواهد یافت.

به گفته رئیس جعفری،برنامه مهم دیگرشرکت کشت و صنعت شریف آباد برای امسال،خروج از تولید محصولات فرعی درکارخانه رابتا وتولید محصولات نهایی چون کره،روغن حیوانی وپنیر پیتزا خواهدبود.

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت کشت وصنعت شریف آباد، یاد آورشد که دربخش فروش، برنامه شرکت درسالجاری این است که محصولات تولیدی  به دست مصرف کننده نهایی برسد.

وی، با بیان اینکه حدود 70 درصد محصول اصلی شرکت کشت و صنعت شریف آباد یعنی شیر به صورت خام فروشی روانه بازارمی شود، گفت که برنامه اصلی این بوده که با هدف جلوگیری از خام فروشی در شرکت، یک کارخانه تولید  شیرخشک راه اندازی شود که این طرح هنوزدردست مطالعه و بررسی بیشتر است.

رئیس جعفری،محصولات تولیدی شرکت کشت و صنعت شریف آباد را در مقایسه با بسیاری ازمحصولات موجود در بازاردارای کیفیتی عالی توصیف کرد وادامه داد که این شرکت در جریان قیمت گذاری بر روی  محصولات تابع بازار است.

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت کشت و صنعت شریف آباد ، یکی دیگر از برنامه های سالجاری شرکت را افزایش بهره وری در تولید و فروش برشمرد و تصریح کرد: با توجه به شعار شرکت مبنی بر"ازمزرعه تا سفره" تلاش شرکت این است که تا حد امکان، هیچ محصول تولیدی خود را به صورت خام روانه بازارنکند.

وی،با بیان اینکه هیچگاه حاشیه سود دارایی های شرکت کشت و صنعت شریف آباد کم نبوده است، تاکید کرد که دراین شرکت هرچه به سمت استفاده ازتکنولوژی روزحرکت شود،حاشیه سود شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس جعفری،گفت که درچند ماه اخیر بخش عمده چالش های فراروی افزایش بهره وری در شرکت مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و حتی  تعدادی ازآنها نیز تا اکنون رفع شده است.

وی، افزود که شرکت کشت وصنعت شریف آباد با یک شیب ملایم وقابل قبولی درحال توسعه ورشد روز افزون است.

1401/04/05

دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید