راهکارهای توسعه و تقویت همکاری‌ دانشگاه شاهد و شرکت کشت و صنعت شریف آباد

راهکارهای توسعه و تقویت همکاری‌ میان دانشگاه شاهد و شرکت کشت و صنعت شریف آباد
به  گزارش «روابط عمومی شرکت »، مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه  شاهد میزبان مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد و مدیران آن حوزه بودند. در ابتدای جلسه دکتر بیژنی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه، جهت آشنایی هر چه بیشتر مهمانان با دانشگاه شاهد ضمن ارائه تاریخچه شکل‌گیری دانشگاه شروع به معرفی توانمندی‌ها، تجهیزات، مراکز تحقیقاتی و امکانات موجود و نوع فعالیت‌ها به منظور استفاده از توانایی‌های علمی و پژوهشی نمود سپس، دکتر حاج اکبری مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد به بیان نیاز خود در حوزه ایجاد تکنولوژی  دانش‌محور و دانش‌بنیان، فناور و واحدهای مستقر در کشت و صنعت شریف آباد برای تأثیرگذاری ودرآمدزایی پرداخت .
در ادامه دکتر امانپور موسس توسعه پایدار دشت قزوین خواستار استفاده از توانمندی دانشگاه وطرح‌های  مناسب برای فعالیت‌های استارت آپی و نوآورانه دانشگاه شاهد در  کشت و صنعت شریف آباد جهت  اجرای رساله های مفید دانشگاه در تکمیل زنجیره تجهیزات مورد نیاز شد.
 در پایان زمینه‌ها و راهکارهای توسعه و تقویت همکاری‌های میان دو مجموعه  جمع بندی و مقررگردید با تدوام جلسات و همکاری طرفین اقدامات لازم جهت استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در دانشگاه صورت پذیرد. 1402/09/13

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید