رویداد نمایشگاهی مسئله محور

رویداد نمایشگاهی مسئله محور 

نمایشگاه کشاورزی، دامپروری، طیور وصنایع غذایی، صنایع الکترونیک وماشین های الکترونیکی. صنایع انرژی، صنایع ساختمانی، مالی، آموزش، بیمه وصنایع معادن

زمان: 2 الی 5 اسفند

مکان:نمایشگاه بین المللی تهران سالن   38A  

1401/11/23

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید