رکورد بهره وری کشت در دستان کشاورزی شریف آباد

رکورد بهره وری کشت در دستان کشاورزی شریف آباد
رکورد بهره وری کشت در دستان کشاورزی شریف آباد

رکورد بهره وری کشت گندم در بخش کشاورزی شرکت کشت و صنعت شریف آباد رقم خورد.
به گزارش روابط عمومی عملیات برداشت گندم سال زراعی 1401-1402 با استفاده از کمباین های پیشرفته کلاس وجاندیر با ثبت رکوردی تازه به اتمام رسید.
سطح برداشت گندم در 161 هکتار مزارع وسیع بخش کشاورزی 975 تن بوده که متوسط تولید در هر هکتار 6058 کیلوگرم و کارایی مصرف آب 1/3 (1کیلوگرم بر متر مکعب ) می باشد.
مقدار شاخص گندم در سطح کشور 0/7 کیلوگرم می باشد که همچنان رکورد بهره وری گندم از نظر تولید و سطح زیر کشت به بخش زراعت مزرعه وسیع شریف آباد تعلق دارد.  1402/04/21

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید