رکورد کلزا در مزرعه شریف آباد در دو سال پیاپی شکسته شد

رکورد کلزا در مزرعه شریف آباد در دو سال پیاپی شکسته شد به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت شریف آباد، اواخر فصل بهار زمان برداشت کلزا است . مقدار مساحت مزارع کلزا برداشت شده در 85 هکتار بطور متوسط در هر هکتار 3/5تن بوده است. این در حالی است که متوسط برداشت کلزا در سطح استان قزوین 1/8 و در سطح کشور 1/6 بوده ،که برای دومین سال پیاپی مزرعه کشت و صنعت شریف آباد بخش کشاورزی و زراعت رکورد برداشت در منطقه را با اختلاف دو برابر شکسته است. 1402/03/31

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید