قدردانی از همکاران واحد دامپروری سیلوی قصیل جو شرکت کشت و صنعت شریف آباد

قدردانی از همکاران واحد دامپروری سیلوی قصیل جو شرکت کشت و صنعت شریف آباد
گزارش تصویری قدردانی مهندس ماندگار مدیر عامل شرکت از همکاران واحد دامپروری سیلوی قصیل جو شرکت کشت و صنعت شریف آباد 1402/04/12

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید