واریز سود سهامداران شرکت کشت و صنعت شریف آباد

واریز سود سهامداران شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شرکت کشت و صنعت شریف آباد برابر زمانبندی از قبل تعیین شده به تعهدات خود در قبال سهامداران حقیقی و سبدگردان عمل کرد وامروز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 سود سهامداران از طریق سامانه سجام به حساب ایشان واریز گردید. 1401/06/02

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید