یازدهمین جلسه هم اندیشی تعالی شرکتهای تابعه در محل دفتر مرکزی شرکت

یازدهمین جلسه هم اندیشی تعالی شرکتهای تابعه در محل دفتر مرکزی شرکت
یازدهمین جلسه هم اندیشی تعالی شرکتهای تابعه در محل دفتر مرکزی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت ، یازدهمین جلسه هم اندیشی تعالی در محل دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت شریف آباد با حضور شرکتهای تابعه سازمان اقتصادی کوثر برگزار گردید . در این جلسه مهدی حدادنژاد مدیر تعالی سازمانی نسبت به چهارچوب قوانین تعیین شده تاکید داشت. شرکتهای تابعه که بصورت حضوری و آنلاین حضور داشتند مراحل تدوین تعالی خود را اعلام نموده و در خصوص هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت روند اجرایی و در صد پیشرفت برنامه های شرکت خود را بصورت مدون اعلام کردند. در پایان جلسه تاکید شد تا اظهار نامه شرکتهای تابعه تا پایان تیر ماه سال جاری تدوین و تکیل شود .
1402/04/14

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید