تکمیل سالن 300 راسی پرورش گوساله شیرخوار پروژه تکمیل ظرفیت واحد دامپروری به 4500 راس مطابق پرورانه بهره برداری

تکمیل سالن 300 راسی پرورش گوساله شیرخوار پروژه تکمیل ظرفیت واحد دامپروری به 4500 راس مطابق پرورانه بهره برداری  1399/11/17

چاپ صفحه


دسته بندی:  بخش دامپروری

این خبر را به اشتراک بگزارید