ماست کم چرب

Low fat yogurt

ترکیبات:
شیر تازه، شیرخشک اسکیم، استارتر

توضیحات:
لیوان پلی استایرن با دهانه 75 میلی متر