دوغ پاستوریزه

Pasteurized butter
ترکیبات:
ماست، آب، نمک، استارتر ماست، طعم دهنده مجاز خوراکی