روغن حیوانی

animal oil

ترکیبات:
چربی شیر تازه

توضیحات:
بسته بندی در ظروف پلی اتیلن با برند تجاری رابتا