جهت مشاهده اطلاعات سهام خود در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) در اینجا کلیک کنید. 

 

جهت مشاهده پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 در اینجا کلیک کنید