تحقق 30 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه افزایش ظرفیت

تحقق 30 درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه تکمیل ظرفیت 4500 راس مولد کشت و صنعت شریف آباد در پایان اردیبهشت ماه 1400 با اجرای عملیات:
ساخت و نصب سازه های فلزی بهاربندهای 5 تا 7 پرورشگاه تلیسه 


1400/03/12

چاپ صفحه


دسته بندی:  بخش دامپروری

این خبر را به اشتراک بگزارید