محصولات کشاورزی

ذرت علوفه ای، قصیل جو، یونجه، گندم، کلزا، تریتیکاله از جمله محصولات تولید شده در واحد زراعت کشت و صنعت شریف آباد می باشند. 

سطح زیر کشت-...

مشاهده همه >>
مشاهده همه محصولات >>

محصولات دامپروری

در حال حاضر  (سال 1399) شرکت کشت و صنعت شریف آباد بالغ بر 4362 راس گاو شیری، 7128 راس کل مادینه و 730 راس نرینه دارد. 

green
شیر خام

در حال حاضر (سال 1399) شرکت کشت و صنعت شریف آباد بالغ بر 36890 تن شیر خام با میانگین تولید 134 تن در...

raw-milk

شرکت کشت و صنعت شریف آباد گوشت گوساله مرغوب بسته بندی شده و با برند تجاری شریف آباد تولید می¬نماید. 

sss ttt ttt

محصولات لبنی