کشاورزی

واحد زراعت شرکت کشت و صنعت شریف آباد در سال 1362 در مساحت 900 هکتار و در طول جغرافیایی 36.11 درجه و عرض جغرافیایی 50.10 درجه آغاز به فعالیت نمود. در حال حاضر این بخش با مجموع 850 هکتار زمین زراعی و باغی و با در اختیار داشتن تعداد 28 کارگر، 4 کارشناس و مدیر واحد زراعی به عنوان یک بخش مستقل در کشت و صنعت شریف آباد فعالیت می نماید. در حال حاضر واحد زراعی بخشی از ذرت علوفه ای، قصیل جو و یونجه مورد استفاده واحد دامپروری را تولید و تامین می نماید. سایر محصولات زراعی شامل گندم، کلزا، تریتیکاله و محصولات باغی (گردو و بادام) می باشد که به طور متناوب در اراضی شرکت تولید می شوند. 
فعالیتهای زراعی شرکت کشت و صنعت شریف آباد در رقابت با سایر شرکتهای کشاورزی، سهم قابل توجهی از تولیدات منطقه را به خود اختصاص داده است و به دفعات موفق به کسب عنوان واحد نمونه استان از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان گردیده است:
-کسب عنوان کشاورزی نمونه شهرستان در خاک ورزی حفاظتی (سال 1391)
-کسب عنوان نمونه استان در آبیاری تحت فشار (سال های 1379، 1380، 1383، 1385 و 1387) 
-کسب عنوان باغدار نمونه استان (سال 1381)
-کسب رتبه سوم بهبود کیفیت تولید در دومین جشنواره کوثر (سال 1378)

-وضعیت تولید محصولات زراعی

 شرح محصول سال زراعی سال زراعی سال زراعی 
96-9797-98 98-99 
گندم 174 239 180 
 یونجه143 30 30 
 ذرت علوفه ای150 350 360 
 کلزا92 174 80 
 جو دانه ای و قصیل170 193 325 
 باغی14 20 21 
-وضعیت تولید محصولات باغی و گلخانه 
در حال حاضر شرکت کشت و صنعت شریف آباد بالغ بر 21 هکتار باغ  شامل انواع درختان میوه دارد که عمده آن را درختان بادام تشکیل می دهند. آبیاری باغات با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار  انجام می گیرد. افزایش سطح زیر کشت محصولات باغی و ورود به عرصه محصولات گلخانه ای از برنامه های آتی واحد زراعی می باشد.  

- وضعیت سیستم آبیاری 
کشت و صنعت شریف آباد به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار می باشد. استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار (نوع گان) از سال 1369 و در مساحتی بالغ بر 100 هکتار آغاز گردید و در سال 1375 با توجه به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان حدود 400 هکتار از اراضی شرکت تحت پوشش سیستم ویلموو قرار گرفت. با مساعدت بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در زمینه استفاده از سیستم های پیشرفته آبیاری بارانی و تکمیل و اصلاح روش های موجود، از سال 1374 تا کنون بالغ بر 85% اراضی شرکت مجهز به سیستم های سنتر پیوت و لینیر و کلاسیک ثابت شده است. در حال حاضر بخشی از اراضی زیر کشت یونجه و ذرت علوفه ای، سیستم آبیاری کلاسیک ثابت می باشد که برنامه ریزی برای تبدیل این سیستم به نواری (تیپ) مورد نظر می باشد. 
اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار 

 

نوع سیستممساحت (هکتار)وضعیت منابع تامین آب
سنتر پیوت60در حال حاضر تامین آب با کمبود مواجه می باشد
کلاسیک ثایت400در حال حاضر تامین آب با کمبود مواجه می باشد
آبیاری قطره ای تحت فشار21در حال حاضر تامین آب با کمبود مواجه می باشد
لینیر240در حال حاضر تامین آب با کمبود مواجه می باشد
جمع717در حال حاضر تامین آب با کمبود مواجه می باشد


- وضعیت الگوی کشت
الگوی کشت برمبنای رعایت تناوب زراعی، منابع آبی، بافت خاک و میزان سودآوری محصول تعیین می شود. در سال های اخیر زمین های زراعی با هدف استفاده حداکثری از بارش های بهاره و پاییزه به کشت جو علوفه ای اختصاص یافته است. در زمین هایی که سهمیه آب برای کشت محصول با هدف برداشت دانه تامین نگردد، کشت جو علوفه ای صورت می پذیرد، به طوریکه برداشت علوفه جو در اردیبهشت ماه ( حدود 7000 تن در سال زراعی 99-98)، ضمن تامین بخشی از علوفه مورد نیاز واحد دامپروری، شرایط برای کشت ذرت علوفه ای نیز فراهم گردیده است.  
- وضعیت کشاورزی حفاظتی
با توجه به مزایای کشاورزی حفاظتی برای خاک، از سال 1389 کشت محصولات زراعی با روش بدون شخم برنامه ریزی و اجزا گردیده است.

- وضعیت ماشین آلات واحد کشاورزی
ماشین آلات قابل بهره برداری در مزرعه از دو منبع داخلی شرکت و اجاره ای در قالب پیمانکاری تامین می گردد. تخصیص ماشین آلات از منبع داخلی شرکت، 800 اسب بخار (یک اسب بخار در هر هکتار) شامل 7 دستگاه تراکتور سبک، نیمه سنگین و سنگین می باشد.    

-طرح های توسعه کشاورزی
- اجرای برنامه آبیاری نواری (تیپ) به مساحت 200 هکتار
- اجرای 7 هکتار باغ میوه 
- اجرای شیوه کشت مستقیم ذرت (کشت بدون شخم) به مساحت 250 هکتار  و کم خاک ورزی کشت گندم به مساحت 150 هکتار