آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۵۰ راس دام حذفی گله خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی و کسب اطلاعات:
۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲-۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

تاریخ انتشار آگهی: ١۴۰۰/۰٢/٢۰
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه :
۱-اجرای عملیات شخم به وسیله تراکتور سنگین در سطح ۶۰۰ هکتار
۲-اجرای عملیات دیسک زنی با تراکتور سنگین و دیسک افست در سطح ۷۰۰ هکتار
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
تاریخ چاپ آگهی:۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شماره تماس:
09111850138
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه تکمیل و راه اندازی دو واحد سردخانه کارخانه لبنیات خود واقع در شهرک شکوهیه قم در زمینه :
الف-سردخانه یک
۱-خرید یک دستگاه کمپرسور ۳۰ اسب بخار دبل استیج زیرصفر(بیتزر)
۲-خرید یک دستگاه کندانسور ۴۰ اسب بخار زیر صفر ۴ فن
۳-خرید اواپراتور ۳۰ اسب بخار زیر صفر ۳فن
۴-خرید خط مایع کامل
۵-تابلو برق کامل
۶- اجرا و نصب و راه اندازی موارد فوق

ب-سردخانه دو
۱-خرید یک دستگاه کمپرسور ۲۰ اسب بخار زیر صفر (بیتزر)
۲-خرید یک دستگاه کندانسور ۳۰ اسب بخار زیر صفر ۳ فن
۳-خرید اواپراتور ۲ اسب بخار زیر صفر ۳ فن
۴-خرید خط مایع کامل
۵-خرید تابلو برق کامل
۶- اجرا و نصب و راه اندازی موارد فوق
را از طریق مناقصه عمومی خریداری و اجرا نماید.
ضمنا ادوات و اقلام مورد نیاز دیگر مانند لوله مسی وغیره در زمان اجرا اعلام میگردد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
محل ثبت نام : قم-شهرک صنعتی شکوهیه.شرکت رابتا
و یا از طریق شماره تماس های: 
09148508559
09123021916
02533340265
تاریخ چاپ آگهی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰. مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه برداشت جو علوفه ایی به مقدار تقریبی ۶۰۰۰ تن با دستگاه چاپر و هد مخصوص برداشت علوفه جو

 را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:آقای مهندس شیرزاد
09111850138
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه :
۱-برداشت یونجه به میزان تقریبی ۳۰۰ تن 
۲-برداشت کلش رویه و زیره گندم و جو به مقدار تقریبی ۱۲۰۰ تن

 را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:آقای مهندس شیرزاد
09111850138
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد دام های بیمارستانی و لاشه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره های تماس:
09126610499
028-32562006
09121391582
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس: اقای نوری  
0912 302 1916
02533340265
زمان انتشار:١۴۰۰/۰١/٢۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد ارائه خدمات کامل رستوران(طبخ) خود  
را از طریق مناقصه عمومی توسط شخص حقیقی یا حقوقی اجرا نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس:
09127891761

تاریخ انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه:
اجرای پروژه سیستم آبیاری نواری(تیپ) در سطح ۱۰۰ هکتار بر اساس طراحی انجام شده با استفاده از سیستم آبپاش کلاسیک موجود در اراضی  
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس:اقای مهندس شیرزاد
09111850138
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه اجرایی در زمینه :
گود برداری و حفاری دو قطعه استخر هر کدام به میزان 15000 متر مکعب و با متراژ 7*30*80
را از طریق مناقصه عمومی و اعلام نرخ مورد نظر بر اساس متر مکعب اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس:
09127891761
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از دستگاه های خط تولید موجود در شرکت متبوع خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱-یک دستگاه تری بلوک
۲-یک دستگاه دهانه ۷۵ کاسپین
۳-یک دستگاه دهانه ۱۲۵ کاسپین
۴-یک دستگاه دهانه ۹۵ اسپید صنعت
۵-دو دستگاه پر کن شیر کیسه ایی
۶-دستگاه۱۳*۹ مازند فیلتر 
۷-دو مخزن یک تن نگهداری
۸-یک مخزن ۵ تن نگهداری
۹-دو مخزن بافر استیل یک تن

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام : قم-شهرک صنعتی شکوهیه.شرکت رابتا
و یا از طریق شماره تماس های: اقای نوری
09121391582
09123021916
02533340265
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
اطلاعات تماس:
اقای مهندس نوری
۰٩١٢٣۰٢١٩١۶
۰٢۵٣٣٣۴۰٢۶۵

تاریخ انتشار آگهی:
١۴۰۰/۰١/١۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:

آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار 20000 تن از کود تر (خیس) و کود نیمه خشک حاصل از دامپروری خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام: جاده قدیم قزوین-تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸
شماره همراه: 09126610499 (اسماعیلی)
مهلت: از تاریخ انتشار ۹۹/١٢/١٢ به مدت یک هفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار مشخصی از خشکبار کشت شده ، به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱- بادام سنگی 1600 کیلوگرم
۲- بادام کاغذی 15000 کیلو گرم
۳- گردو 500 کیلو گرم

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم قزوین- تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس:
ثابت: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸
همراه:
اسماعیلی: ۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
آرام: ۰۹۱۵۹۲۳۷۷۶۱