دامپروری

شرکت کشت و صنعت شریف آباد فعالیت خود را در سال 1362 و در دو زمینه زراعت با مساحت 900 هکتار و دامپروری با 420 راس تلیسه آبستن رجیستر شده از نژاد هلشتاین که از کشور کانادا وارد شده بودند، آغاز نمود. در حال حاضر بالغ بر 8000 راس دام شامل گاو شیری، گاو آبستن خشک، تلیسه و گوساله های نر و ماده در بخش های مختلف واحد دامپروری موجود می باشد.  تولید شیر در 9 ماهه سال مالی  1399 روزانه بالغ بر 135 تن و مجموع شیر تولیدی در 12 ماهه بالغ بر 52 هزار تن برآورد شده است. 

- وضعیت دام 
 شرح دام واحد 139613971398 1399 
 متوسط گاو شیریراس 2870 3071 3212 4362 
 متوسط گله شیریراس 3412 3661 9330 4010 
 متوسط مادینهراس 5964 6662 7069 7128 
 متوسط نرینهراس 520 267 967 730 
 کل دامراس 6484 6929 8036 7858 
 نسبت گاو شیری به کل مادینهدرصد 48.12 46.09 45.43 48.57 


- وضعیت تولید 
شرح تولیدواحد1396139713981399
تولید شیر (سال)تن39510437704710036890
تولید شیر (روز)تن112120127134
رکورد گاو شیریکیلوگرم در روز38.0338.6238.9738.75
- وضعیت تولید مثل 
شرح تولیدواحد1396139713981399
کل زایشراس3337366439192874
زایش گاوراس2322243326142006
زایش تلیسهراس101510211305868- سازه های دامپروری موجود
- تعداد 5 سالن فری استال 4 ردیفه با ابعاد 300× 32 متر مربع  و 6 ردیفه با ابعاد 300×40 متر مربع مجهز به فن و مه پاش منتهی به سالن شیردوشی
- 6 واحد سیلوی فلزی ذخیره ذرت و جو با حجم 1000 تن 
- دستگاه شیردوشی دوبل 2×40 وستفالیا سرژ با امکان دوشش 160 راس گاو در مدت زمان 15 دقیقه  
- کارخانه ساخت کنسانتره با ظرفیت 10 تن در ساعت 
- واحد تصفیه خانه پساب واحد دامپروری با ظرفیت 500 مترمکعب در 24 ساعت


-وضعیت نیروی انسانی
 مراکز فعالیت تعدادتعداد تعداد 
  کلمرد زن 
 دامپروری139 138 
 زراعت و باغبانی35 35 
 پشتیبانی47 46 
 دفتر شرکت26 18 
 جمع247 237 10 
-طرح های توسعه دامپروری 
طرح سرمایه گذاری و تکمیل ظرفیت واحد دامپروری به 4500 راس مولد مطابق مصوبه گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شرح ذیل در دست اقدام می باشد.
- احداث 2 سالن نگهداری گاو خشک، آماده زایش و تازه زا با مجموع مساحت 8100 متر مربع 
- توسعه سالن های فری استال گاوهای شیری از 4 ردیف به 6 ردیف 
- احداث سالن نگهداری و پرورش گوساله شیرخوار به ابعاد 900 متر مربع 
- احداث 4 سالن پرورش گوساله از شیرگیری شده 4 تا 6 ماهه با مجموع ابعاد 1200 متر مربع 
- احداث 1 واحد هانگار یونجه و کلش و 6 مخزن فلزی ذخیره کنسانتره 
- تامین و تجهیز یک دستگاه خوراک ساز TMR ثابت
- ساخت استخرهای خاکی با پوشش ممبران با ظرفیت 100هزار متر مکعب در ضلع شرقی وغربی با هدف نگهداری آبهای سطحی