- ما به اطلاعاتی که به عنوان بازدیدکننده یا متقاضی کار یا پروژه های دانشجویی در بخش های مختلف سایت وارد می کنید دسترسی داریم و آنها را جمع آوری می کنیم. همچنین اطلاعاتی که از طریق ایمیل و یا دیگر روش های ارتباطی برای ما ارسال کرده اید، شامل این قانون می شود. در نظر داشته باشید که ما این اطلاعات را به کسی نمی فروشیم و یا اجاره نمی دهیم.
- ما از اطلاعات شما صرفا برای پاسخ دادن به شخص شما/ شرکت/ دانشگاه استفاده می کنیم و با هیچ شخص ثالثی این اطلاعات را در میان نمی گذاریم.
- ما اطلاعات ارسالی توسط کاربر در فرم های تماس به علاوه محتوای اطلاعات مانند، زمان ارسال یا آیپی آدرس و مرورگر مورد استفاده را ذخیره می کنیم. ما اطلاعات ارسالی شما را با این هدف که احتمالا در آینده به آن نیاز داریم، تا مدت زمان نامعلومی ذخیره می کنیم. البته در صورت صلاحدید، می توانید از طریق مکاتبه یا تماس با بخش پشتبانی سایت، درخواست حذف نمایید.
- نوشته های روی وب سایت ممکن است از وب سایت دیگری جاگذاری شده باشند. (موادری مانند ویدیوها، تصاویر، مقالات و.... ). لذا این موضوع به معنی آن است که شما بازدید کننده آن وب سایت هستید و ممکن است آن وب سایت اطلاعات شما را ذخیره سازی کند و همچنین اگر عضو سایت شوید شما را به وسیله مطالب جاگذاری شده دنبال نماید.